Từ 01-11-2020 Doanh Nghiệp Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

S-Invoice Viettel – Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định chậm nhất là ngày 1/11/2020 phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Lộ trình chuyển đổi được thực hiện trong vòng 24 tháng tính từ 1/11/2018, các doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện […]

Continue Reading

Hướng Dẫn Đăng Ký Chữ Ký Số Viettel – CA Tại Bình Dương

Hiện tại Viettel Bình Dương tăng cường đội ngũ nhân viên, hỗ trợ đăng ký và gia hạn chữ ký số cho toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Chữ ký số Viettel-CA hiện nay là một công cụ không thể thiểu trong kê khai thuế qua mạng, hải […]

Continue Reading

Viettel Bình Dương Giới thiệu Tính Năng Phần mềm Hoá đơn điện tử

Đầy đủ tính năng, linh hoạt quản lý Quản lý mô hình Tổng Công ty – chi nhánh thành viên Hệ thống đáp ứng mô hình Tổng Công ty quản lý nhiều chi nhánh Đơn vị quản lý có thể quản lý tâp trung hoạt động động sử dụng hóa đơn của tất cả các […]

Continue Reading