Viettel Bình Dương Thông Báo Thời Hạn Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

Khi nào bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử? là câu hỏi đang được quan tâm nhất hiện tại. Viettel Bình Dương xin thông báo chính xác quy định về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; Lộ trình, đối tượng, thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo […]

Continue Reading

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Ngày 30/09/2019 Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử và có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019.  Đây sẽ là căn cứ pháp luật quan trọng để việc triển khai và sử dụng hóa […]

Continue Reading

Thủ tục đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử Viettel tại Bình Dương

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, trường học đáp ứng điều kiện của thuế, đủ điều kiện CNTT có thể đăng ký phát hành hoá đơn điện tử.  Khi sử dụng hóa đơn điện tử, Viettel sẽ chuyển toàn bộ hóa đơn của doanh nghiệp lên Website, để khách hàng có […]

Continue Reading

Từ 01-11-2020 Doanh Nghiệp Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

S-Invoice Viettel – Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định chậm nhất là ngày 1/11/2020 phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Lộ trình chuyển đổi được thực hiện trong vòng 24 tháng tính từ 1/11/2018, các doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện […]

Continue Reading

Viettel Bình Dương Giới thiệu Tính Năng Phần mềm Hoá đơn điện tử

Đầy đủ tính năng, linh hoạt quản lý Quản lý mô hình Tổng Công ty – chi nhánh thành viên Hệ thống đáp ứng mô hình Tổng Công ty quản lý nhiều chi nhánh Đơn vị quản lý có thể quản lý tâp trung hoạt động động sử dụng hóa đơn của tất cả các […]

Continue Reading